پوستر رویداد

poster 02 2 LQ

دانلود پوستر رویداد

حامیان رویداد

msrt vezarat  ejtemaei org

logo moavenat new orig  logo modiriat new orig

anjoman elmi  noavari group

برگزار کنندگان

logo moavenat new orig

تاریخ های مهم

تاریخ ثبت نام :

15 دی تا 30 بهمن ماه 1400

زمان برگزاری:

18 الی 20 اسفند ماه 1400

لینک ثبت نام:
https://evnd.co/6EKE8
https://fumevent.um.ac.ir 

 

پوستر اولین رویداد

1th rooydad